GRUNNSTØTING LASTESKIPET "FULL CITY" I LANGESUND, TELEMARK, FREDAG 31. JULI :

Rett etter midnatt fredag 31. juli gikk lasteskipet "Full City" på grunn i Langesund med 1120 ton tungolje om bord. Omfattende oljesøl har spredd seg langs hele sørlandskysten. Strandrensing og rehabilitering av oljeskadd fugl er satt i gang.

LES HER FOR MER INFO OM REHABILITERINGEN SOM ER SATT I GANG.

FRIVILLIGE KAN HENVENDE SEG PÅ: 90 55 71 57

——
Norwegian Oiled Wildlife Network!

Vi har holdt Norges første kurs i Viltberedskap og rehabilitering av oljeskadd fugl! Kurset ble arrangert av et helt ferskt nettverk: Norwegian Oiled Wildlife Network - NOW! eller Nettverk for Oljeskadd Vilt. SWAN var teknisk arrangør.

Målet for kurset var å spre kunnskap om viltberedskap, rehabilitering av oljeskadd vilt og hvilke tiltak som kan være aktuell per dags dato ved et eventuelt oljesøl.

Aktuelle tema på kurset var: Hvorfor viltberedskap?, Kilder & risiko, Norsk Oljevernberedskap, Effekt av olje på vilt, Søk, Fangst & Rehabilitering, HMS, Erfaringer fra tidligere oljesøl & Hva vil det si å være frivillig under en rehabiliteringsaksjon?

PRESENTASJONENE FINNER DU HER
——
HELCOM har blitt enig om å integrere tiltak og beredskap for oljeskadd vilt i nasjonale eller regionale oljevernberedskapsplaner! Les mer i Baltic Sea Action Plan på www.helcom.fi.
——
Kjell Larsson som er professor i økologi ved Gotland Universitetet har studert haveller i på Gotland i Østersjøen i en årrekke. Han har estimert at så mange som 50.000 haveller blir oljet hvert år i Østersjøen! Dette tilsvarer et oljesøl på størrelsen med Prestige hvert eneste år!
Kjell Larsson har telt oljeskadde haveller som enten har blitt skutt av jegere eller druknet i garn. Antall oljeskadde haveller varierer fra år til år, men ligger rundt 20.000 per år. I 2007 ble 27.000 oljeskadde haveller skutt av jegere. Av de fuglene som drukner i garn er mellom 10-15 % oljeskadd hvert år. Kjell Larssons presentasjon ang. dette tema fra 4th Sea Alarm Conference i oktober 2007 er tilgjengelig her.
——
Ønsker DU å lære mer om rehabiliteringa av oljeskadd fugl?
SWAN har søkt på midler fra Leonardo da Vinci (LdV) programmet. LdV er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet, og er ett av fire sektorprogram innenfor EUs program for livslang læring (LLP). Dersom vi får støtte vil vi kunne sende mellom 4-6 personer til et splitter nytt rehabiliteringssenter i Ostende, Belgia! Deltakerne i programmet vil først måtte delta på grunnkurs og videregående kurs innen rehabilitering av oljeskadd vilt hos SWAN. Det etter følger et 3-4 uker langt praksisopphold på et rehabiliteringssenter i Belgia! En unik mulighet og LdV stipendet dekker det meste av utgiftene! Dersom DU er interessert kan du sende en e-post til karen@swaninfo.no.
——
SWAN har nå kvalifiserte konsulenter innen Miljøfyrtårn, og kan dermed hjelpe bedriften din til å bli mer klima- og miljøvennlig! Hvorfor miljøfyrtårn? Les mer her.
——
SWAN holder foredrag om rehabilitering av oljeskadd fugl på WWFs Ren Kyst kurs. Du kan også bli frivillig i WWFs oljevernberedskap! Les mer her.